Eğitim

Doğru din anlayışına sahip takvalı ve bilgili insanlar yetiştirmek. Bunun için çocuklara, gençlere ve yetişkinlere uygun ders programları hazırlamak ve uygulamak. Bunu yaparken takva temelli bir eğitim vermek, ilmin insana faydalı olmasını gözetmek.