Ders Grupları

Ders programları 4 temel başlıktan oluşmaktadır. Şu an bu dersler cuma ve pazar günleri yapılmaktadır.

 

1. İman Esasları ve Delilleri

İslami iman esaslarının (Allah, Peygamber, Kitap, Ahiret) akla dayalı delilleri ile öğrenip imanımızı bilinçli bir temel üzerine inşa ederek güçlü bir imana sahip olmaktır.

 

2. Uygulamalı Takva Programı

İslami bilgileri hayata aktarma metodlarını öğrenerek, uygulamalı olarak hayata geçirmek.

 

3. Uygulamalı Dava Programı

İslami bilgileri topluma aktarmak için gerekli olan bilgileri, metodları ve araçları öğrenip uygulamalı olarak kendi çevremizde test etmek.

 

4. Usul Dersleri

İslami düşünme metodunu öğrenip doğru bir din anlayışını ulaşmak. Bunun için bir nevi formülü bilmek/öğrenmek. Formülü bilen verileri bu formüle koyup sürekli doğru çözümler üretir. Bunun temelini de doğru düşünme metodu, itikatta metod, Kuran’ı anlama metodu, Hadis ve sünneti doğru tespit etme metodu, nebevi hareket metodu, dindeki ihtilaflara yaklaşım metodu oluşturmaktadır.