Mesajımız

Allah’ın Kitab’ı Kur’ân’ı dünya görüşünüz ve yaşam biçiminiz haline getiriniz!

  • Şüphesiz bu Kur’an, en doğru yola iletir.(17/9)
  • Bu Kur’anı sana indirdik ki, düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.(38/29)
  • Andolsun biz Kur’ân’ı öğüt almak için kolay­laştırdık. Düşünüp öğüt alan yok mudur?(57/17)
  • İnsanlar asırlardır Kur’an’ın Türkçe mealini okusa idi, Kur’ân’ı daha iyi anlar ve hayat tarzına dönüştürürlerdi.

Anlaşılmayan şeyin düşünce tarzı ve yaşam biçimine dönüşmesi mümkün müdür?