Tebliğ

Toplumu İslami fikirlerden haberdar etmek. Duyarlı insanların dinle tanışmalarına yardımcı olmak. Doğru bilgileri yaymak. Bunun için değişik toplum kesimlerine açılmak ve irtibatlar kurmak, düşünceleri duyurmak ve topluma tanıtmak için seminerler ve konferanslar düzenlemek, insanların ayağına giderek bire bir, yüz yüze anlatımlara ağırlık ve öncelik vermek