Medya

Bilgileri topluma yaymada medya araçlarını en etkili şekilde kullanmak. Bunun için interneti, sosyal medyayı, kitap, dergi, makale, broşür ve yazıları etkili bir şekilde kullanmak. Bu araçları geliştirmek.