İlim

İlimde derinleşmek, doğru ile yanlış din bilgilerini ayrıştırabilecek yetkinliğe ulaşmak. Bunu gerçekleştirebilmek için sistematik okumalar ve müzakereler yapmak. Bilgileri süzmek, fikirleri geliştirmek ve sistematize etmek, ilimle iştigal eden, kendini ilme veren insanlar ve yazarlar yetiştirmek.