Sosyal Hizmetler

İnsanlarla hayatın içinde buluşmak ve düşüncemizi halimizle temsil etmek. İnsanlar arası sosyal ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek, sadece fikir ve ilimle ilişkileri sınırlandırmamak, hayatı bütünüyle kuşatarak dini temsil etmek.