Biz Kimiz

  • İnsanoğlu yeryüzüne Allah’a kulluk yapmak için gönderilmiştir (51/56). Bu yaratılış gayesi­nin bilincinde olan insanlar olarak Kur’an mer­kezli bir din anlayışına sahibiz.
  • Biz insanların hayatları üzerinde tek yönlen­dirici gücün Allah’ın hükümleri olması gerek­tiğini savunuyoruz. Zira yarattıklarını yönet­meye yaratandan daha layık kim olabilir?
  • Biz her türlü eleştiriye açığız ve bütün doğru­lar bizdedir duygusuyla hareket eden insan­lardan değiliz.
  • Biz kendimizi şucu veya bucu olarak değil sadece müslüman olarak gören insanlarız.

“ALLAH’a çağıran, iyi işler yapan ve gerçekten ben müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?”(4l/33)