Amaçlarımız

  • İnsanları İslam’ın tek temel kaynağı olan Kur’ân’a ve onun hayata geçirilmiş şekli olan sahih Sünnet’e yöneltmektir.
  • İnsanların ufkunu açmak, daha geniş ve sağlıklı düşünebilmesine katkıda bulunmaktır.
  • Gençlerimizin ve çocuklarımızın Kur’ân merkezli bir din eğitimi almalarını sağlamaktır.
  • İnsanların buluşup sohbet edebilecekleri, dertlerini konuşabilecekleri ve dertlerine ortak olunabilecek bir ortam sunmaktır.