Kuran

Kuran’ı Anlamanın Önemi

 (Bu Kur’an), çok mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.(38/Sad-29)

İmam Kurtubi bu ayeti tefsir ederken şöyle demektedir: ‘Bu ayet, Kur’an’ın anlamını anlamaya çalışmanın FARZ olduğuna, yine Kur’an’ı tane tane okumanın, süratli bir şekilde okumaktan daha faziletli olduğuna delildir. Çünkü süratli bir şekilde okunduğunda ayetlerde ne anlatıldığını anlamaya çalışmak mümkün olmaz.’ (Kurtubi, XV, 192).

  • Hala Kur’an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi ?’ (4/Nisa; 82)
  • Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?’ (47/Muhammed; 24)
  • Andolsun biz Kur’an’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan yok mudur? (54/ Kamer; 17)

Nakledilir ki, Basra Valisi Ebu Musa el Eş’ari, Halife Hz. Ömer’e, Basra’da bir çok kişinin Kur’an’ı ezberlediğini ve Beytu’l Mal’dan bunlara yardım edilmesini ister. Ertesi yıl Ebu Musa, Kur’an’ı ezberleyenlerin kat kat çoğaldığını ve bunlara da yardım yapılmasını isteyince Hz. Ömer şu karşılığı verir: ‘ Onları kendi halleriyle baş başa bırak. Korkarım ki insanlar, Kur’an’ı ezberlemekle uğraşır, fakat onu anlama işini terk ederler.’ (Kettani,et-Teratibu’l Idariyye, II.280)

Bu anlattıklarımızla Kur’an’ı anlamak için hiç bir çabanın harcanmasına gerek olmadığını söylemek istemiyoruz. Elbette bunun da bir bedeli vardır. Ayrıca okunan ne olursa olsun insanların anlama kabiliyetleri farklıdır. Ancak her fert, kendi kabiliyet ve imkânları nispetince Kur’an’dan kendisine rehberlik edecek, ona doğru yolu gösterecek bir şeyler anlar. Anlamadığını, kendisinden daha iyi bilen birine sorar. (Prof.Dr. Mehmet Sait Şimşek’in ‘Kur’an’ın Anlaşıl-masında Iki Mesele’ adlı kitabından alıntıdır.)

‘İnsanların İslam konusundaki anlaşmazlıklarının, yanlış din anlayışlarının baş nedeni, İslam dinini öğrenmek konusunda tutulan yanlış bir yoldur. …Bu bilgileri ikinci-üçüncü elden almaya kalkarsanız, hem yolu uzatmış olursunuz; hem de, ikinci-üçüncü şahısların yorumları karışacağından yanlış bilgilenme ihtimali artmış olur…İslam’ı öğrenmenin de en kestirme, en sağlıklı, en kolay yöntemi, bu dinin bozulmamış tek kaynağı olan KUR’ÂN-I ANLAMAKTIR.’(Ömer Şevki Hotar)